Met De Prijs voor Best Vormgegeven Boeken willen de initiatiefnemers Boek.be, SOFAM (beheersmaatschappij van auteursrechten voor visuele kunstenaars) en GAU (Groep Algemene Uitgevers) een erkenning geven aan uitgevers, vormgevers en visuele kunstenaars die de relatie tussen vorm en inhoud in boeken het meest succesvol realiseren.

GAU

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) is een beroepsorganisatie voor uitgevers en boekenimporteurs van algemene boeken met zetel in Vlaanderen of het Brussels Gewest. Met algemene boeken wordt bedoeld fictie, non-fictie, strips, kinderboeken. De organisatie telt 68 leden die samen 95% van de omzet van de sector van de algemene boeken vertegenwoordigen. GAU verdedigt de belangen van Vlaamse uitgevers op Vlaams, Belgisch of Europees niveau.

Prioriteiten van de vereniging zijn:
• Organisatie van de Boekenbeurs
• Promotie van het algemene boek
• Marktkennis
• Vertegenwoordiging in het buitenland
• Lobbywerk en juridische dossiers

Voorbeelden van realisaties zijn: gereglementeerde boekenprijs, wettelijk depot, auteursrecht, herziening btw-stelsel voor digitale publicaties, Generieke Campagne voor het boek, gemeenschappelijke stands op de boekenbeurzen van Bologna, Londen en Frankfurt.

Boek.be

Boek.be vzw is dienstverlener en het competentiecentrum van de federaties van het Vlaamse boekenvak, nl. de Vlaamse boekverkopers (VVB), de algemene uitgevers en boekenimporteurs (GAU) en de educatieve en wetenschappelijke uitgevers (GEWU).

SOFAM

Visuele kunstenaars hebben – net zoals muzikanten, scenaristen en filmmakers – recht op een eerlijke vergoeding voor hun werk. Het auteursrecht geeft makers van originele werken de kans op bijkomende inkomsten via licenties, collectieve rechten en volgrecht. Deze worden geïnd, beheerd en uitbetaald aan kunstenaars door beheersmaatschappijen. Zo wordt deze (meestal) financieel kwetsbare groep gesteund door organisaties, bedrijven en de algemene gemeenschap, die van de creaties genieten.

SOFAM is sinds 1979 beheersmaatschappij van auteursrechten, specifiek voor visuele kunstenaars uit alle beeldende disciplines in België. SOFAM verdedigt ook rechten van kunstenaars in binnen- en buitenland, samen met zustermaatschappijen in de hele wereld. Dankzij een klein percentage collectieve rechten steunt SOFAM het brede veld van de kunsten via prijzen, partnerschappen en educatieve projecten. In het najaar van 2018 lanceert SOFAM bijkomend ontwikkelingsbeurzen ten gunste van haar eigen leden.

Ben jij ontwerper, schilder, beeldhouwer, fotograaf, grafisch vormgever, installatiekunstenaar, architect, mode ontwerper, choreograaf, videokunstenaar, performance kunstenaar… en wil je meer weten wat lid worden bij SOFAM voor jou kan betekenen?

Mail je vraag naar: info@sofam.be, zie www.sofam.be, en vind ons op Facebook.