De Best Vormgegeven Boeken 2019

Elk jaar verschijnen er honderden magnifieke boeken die in het oog springen omwille van de bijzondere band tussen inhoud en vorm; boeken die zich op één of andere manier onderscheiden door de verzorgde vormgeving. De GAU (Groep Algemene Uitgevers) en SOFAM (Auteursvennootschap voor visuele kunstenaars) willen deze boeken onder de aandacht brengen en de uitgevers en vormgevers erkennen die deze relatie het meest succesvol realiseren.

Met De Best Vormgegeven Boeken tonen we dat elk type boek op zijn eigen manier een voorbeeld kan zijn van een geslaagd samenspel tussen inhoud en vormgeving.